meny meny meny

Aktualności

Więcej kompetencji - więcej możliwości!

Zapraszamy osoby zainteresowane kształtowaniem kompetencji informatycznych oraz z zakresu języka angielskiego. bip

wtorek, 31.01.2017 08:28

UWAGA – TERMINY WAŻNOŚCI DOWODU OSOBISTEGO!

Przypominamy o upływających terminach ważności dowodów osobistych. bip

piątek, 13.01.2017 08:49

Nabór wniosków w ramach projektów RPO WZ i POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że pozyskał środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w ramach: - POWER (kwota: 1 370 164,00 zł), - RPO WZ (kwota 1 704 045,00 zł). bip

wtorek, 10.01.2017 12:49

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827). W związku z powyższym w oparciu o przepisy tej ustawy będzie pobierana opłata skarbowa od niektórych wydawanych przez tutejszy Urząd zaświadczeń bip

wtorek, 10.01.2017 10:53

Ogłoszenie o naborze do Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2017r. bip

wtorek, 13.12.2016 08:25

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmiana najniższego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2017 roku wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy wzrośnie do poziomu 2000 złotych brutto. bip

piątek, 16.10.2015 10:15

Komunikat

Informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła do Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach raporty o osobach bezrobotnych, które w okresie posiadania statusu bezrobotnego jednocześnie pracowały, bip

środa, 19.08.2015 09:14

Rejestracja przez internet

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy od dnia 27 maja jest możliwa rejestracja przez Internet.

bip

poniedziałek, 03.06.2013 08:49

Warunki uzyskania odpowiedzi na pytanie e-mailowe

PUP w Pyrzycach informuje, iż w przypadku zapytań pocztą elektroniczną wymagane jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu nadawcy (sam adres e-mail nie wystarczy).

 

bip

czwartek, 01.03.2012 13:01

bip